Friday, January 29, 2010

Gone with the wind...


Gilgamesh var en Sumarisk kung och 2/3 ¨gud¨som enligt de Sumariska lertavlorna ca: 5000 år sedan eftersträvade gudarnas odödlighet. Till sin hjälp att uppnå detta slog han sig samman med sin före detta fiende och kämpe, Enkidu och gav sig ut på ett episkt fälttåg mot gudarnas försvar och mot ALLA odds. Gilgamesh uppnådde aldrig sin odödlighet, men fick gudarnas respekt och beundran för sitt mod och företagsamhet, och blev av dem i övrigt rikeligen belönad och inbjuden att leva med dem i E-DEN. Tyvärr fick Enkidu plikta med sitt liv för att han nedkämpat och förgjort gudarnas veritabla försvarsmonster - Huwawa.

The Defender is powered by two shaft mounted permanent magnet electrical motors @ together 330 hp/ 2400 Nm with 100% recharge capability. Electronically limited to normal performance with electronic anti-spin and descent control. The standard hydraulic brakes are used as back up. During repositioning the battery pack in the trailer is used, which means 2,5 times normal travel distance. The range of the car should be min. 150 - 200 Km with first set of batteries, to be improved on with a factor X2 every three years, depending of assumed new battery technology.
 All original cabin space will be preserved with normal weight and lower center of gravity (engines on wheel shafts, not as normally suspended in the chassis).

There will initially be no A/C and deep wading capabilities on the prototype.

330hp Elektrisk Defender med snabbladdvagn.

Guava International UK.
Electroengine SE Uppsala.
Boston Power US.


observera Svanen märkningen.

AutoMek SE Karlskrona.

Logivest23 SA. Ägare, samordnare och operatör.

No comments: