Thursday, December 17, 2009

SAAB 9-3 ZE (zero emissions)

Ett svenskt samarbete med uppgift att snabbt ta fram högpresterande elbilar har formats. Energimyndigheten fattade den 10 december det nödvändiga beslutet för att inleda projektet. I år har redan två demobilar presenterats och dessa har fått ett mycket gott mottagande. Det nya projektet avser att ta fram drygt 100 elbilar redan under 2010.

De samverkande parterna är Saab Automobile AB, Electroengine in Sweden AB, batteriföretaget Boston-Power Inc., Innovatum AB i Trollhättan samt Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation. Dessa fem parter har visat att det finns ett unikt och konkurrenskraftigt koncept förankrat i verkligheten. Baserat på de goda erfarenheterna från demofordonen, som redan rullar sedan sommaren 2009, har nu beslut fattats om att gå vidare och utvidga elbilsprojektet.


No comments: